De Boreel. Van kazerne tot inspiratiebron (2014)


samenstelling H.J. van Baalen
Image

De stad Deventer is een fascinerende stad met haar rijk historisch verleden. De wording en groei van deze oude Hanzestad is onlosmakelijk verbonden met de verdediging tegen vijanden die het welvarende en strategisch liggende Deventer wilden veroveren. Door de vele oorlogen werd Deventer de thuisbasis van tal van garnizoenen. Middelpunt werd de in 1847 gebouwde kazerne die in 1934 de naam Boreelkazerne kreeg.

Na leegstand van de kazerne slaagde DC Vastgoed in het kader van de structuurvisie Grachtengordel erin om het gebied van de Boreelkazerne op bewonderenswaardige wijze te herstructureren. In dit boek leest u over de rijke militaire geschiedenis van de Huzaren van Boreel in Deventer en over de fraaie restauratie van de Boreelkazerne en de omgeving. Prachtige foto's, oud en nieuw, illustreren een bijzonder stuk geschiedenis van Deventer.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)