Vriendenboek Herman Korteling (1983)


C.M. Hogestijn, J. Paardenkoper, J. Bouwhuis, H.H.J. te Roele & Henk J. van Baalen
Image

Speciale uitgave ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van Herman Korteling.

Op dinsdag 13 september 1983 werd Herman Korteling 85 jaar. Korteling, zoon uit een oud Deventer geslacht van erfelijke grootburgers, is zoals veel van zijn familieleden artistiek begaafd. Vooral als schrijver heeft hij zich gemanifesteerd.
Bij een verjaardag hoort een geschenk. Enkele vrienden van de jarige hebben besloten zelf een boek te schrijven, te drukken en uit te geven waarmee ze de begaafde auteur eren. Zijn belangstellingssfeer en werkzaamheden worden in dit boek vanuit verschillende invalshoeken benaderd: beoefening van stadsgeschiedenis, van literatuur in het Nederlands en in het dialect en beschouwingen van beeldende kunst. Aldus wordt ook een relatie gelegd met de bestuurlijke en organisatorische functies die Korteling in zijn lange leven heeft vervuld.
Korteling, reeds onderscheiden met de Prijs van de Deventer Culturele Gemeenschap en in de Orde van Oranje Nassau, is in 1983 de Culturele Jaarprijs van de stad Deventer, de 'Gulden Adelaar' toegekend. Het is een passende bekroning voor hem, die bij uitstek een vertegenwoordiger is van plaatselijke cultuurdragers die Deventer mede maken tot wat het is. Met dit boek wensen de schrijvers, de uitgever en de drukker van dit boek Herman Korteling van harte geluk.

De bijdrage van Henk J. van Baalen is getiteld Kunst en Korteling.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)