Van Handelskade tot Pothoofd - De Deventer grachtengordel in 101 afbeeldingen (2000)


Henk J. van Baalen & H.J.M. Oltheten
Image

Aan het eind van de negentiende eeuw ontworstelde Deventer zich, zoals vele oude steden, aan de wurggreep van muren en wallen. De eerste stadsuitbreidingen werden een feit. Een van de gebieden die het snelst bebouwd werd, was de Raambuurt, gelegen tussen de oude haven en de buitengracht. Daar kwamen veel industrieën tot bloei en werden woningen gebouwd om arbeiders te huisvesten.

De Raambuurt is nu grotendeels verleden tijd. Slechts enkele relicten resteren. De geschiedenis van dit opmerkelijke gebied dat in een betrekkelijk korte tijd aan zoveel veranderingen onderhevig is geweest, is het onderwerp van dit boek. Maar niet alleen de Raambuurt in engere zin komt aan bod. Ook haar directe omgeving wordt niet vergeten.

Naast de oude afbeeldingen bevat dit boek ook een groot aantal artist impressions van nieuwe projecten die ontworpen zijn door gerenommeerde architecten uit binnen- en buitenland. De combinatie van oud en nieuw zal een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op ieder die Deventer in zijn hart draagt.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)