Honderd jaar Daventria (2006)


diverse schrijvers waaronder Henk van Baalen
Image

De groepjes jongeren uit de binnenstad van Deventer die in 1906 zich verzamelden om in verenigingsverband de atletieksport te beoefenen en al spoedig ook het voetbal, hebben niet kunnen bevroeden dat honderd jaar later hun initiatief heeft geleid tot de bloeiende sportvereniging Daventria, waar de moeder aller sporten nog steeds op allerlei niveaus wordt beoefend. Niet met primitieve middelen zoals in het begin van de negentiende eeuw (bij het speerwerpen werden de speren gemaakt van dennenbomen uit de omgeving van Deventer), maar op uiterst efficiënte manier en op een schitterende acccommodatie. De ontwikkeling van de atletieksport in Deventer heeft tot grote successen geleid, zowel sportief als organisatorisch. Deventer en Daventria telden in den lande al spoedig mee.

Deze jubileumuitgave werd samengesteld door een groep enthousiaste vrijwilligers die allen betrokken waren of nog zijn bij hun Daventria. Bewust is gekozen om een jubileumboek vorm te geven waarin geen droge opsomming van feiten wordt gegeven, maar om een amusant kijk- en leesboek uit de rijke historie van Daventria te maken.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)