Joods Leven, Deventer & Omstreken (Herziene uitgave 1998)


Henk J. van Baalen
Image

Het verschijnen van een boek over de Joodse gemeente te Zuthphen in 1976 was voor mij aanleiding om te proberen een dergelijk werk te schrijven over de geschiedenis van de Deventer Joodse gemeente. Uit gesprekken die ik vroeger voerde met vooral oudere Deventenaren bleek dat er een bloeiende gemeenschap heeft bestaan. Het boek is dan ook aanzienlijk dikker geworden dan ik had gedacht, omdat na twee jaar speurwerk het aantal historische gegevens bijzonder groot bleek te zijn. Ik heb daarbij geprobeerd om niet alleen maar feiten en jaartallen over de groei en ontwikkeling van de Joodse gemeente te vertellen.

Omdat een geschiedenis wordt gemaakt door mensen, heb ik door het voeren van tientallen gesprekken met oudere Deventenaren ook een poging gedaan om een aantal bekende Joodse families te beschrijven. De geschiedenis van de stad Deventer is, naar ik hoop, door dit boekwerk vollediger geworden, nu het facet over de Joodse historie is toegevoegd. Dat de pijn en wonden die de Duitse bezetters hebben toegebracht enigszins verlicht mogen worden door dit boekwerk is zeker mijn wens geweest. Moge het boek verder een aandenken zijn aan alle omgekomen leden van de Joodse gemeente in Deventer en omstreken.

Editie 1979
De eerste druk van De Joodse Gemeente in Deventer, verschenen in 1979, sloeg zowel in joodse kringen als daarbuiten zo aan dat me al snel de gedachte bekroop dat een uitgebreide herdruk ooit een feit moest worden.

Editie 1998
In het najaar van 1997 was het eindelijk zover, dat ik de tijd kon vrijmaken om de niet geringe stroom nieuwe informatie alsook het inmiddels opgedoken nog niet gepubliceerd beeldmateriaal te verwerken tot deze nieuwe publicatie. Het is zoveel anders als zijn voorganger, zoveel uitgebreider, dat er met recht van een nieuw boek gesproken kan worden dat als titel Joods Leven, Deventer & Omstreken gekregen heeft. Een ruime titel die aangeeft dat ook de buitengemeenten, wier wel en wee vaak wat onderbelicht wordt, uitgebreid aan de orde komen.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)