Een metamorfose - Hoe Deventer en zijn omgeving in ruim een eeuw van gezicht veranderden (2000)


Henk J. van Baalen & H.J.M. Oltheten
Image

In Een metamorfose wordt getoond hoe de stad Deventer in de laatste 125 jaar van gezicht is veranderd. Dit beeld wordt duidelijk gemaakt door heel oude foto's te koppelen aan afbeeldingen van de tegenwoordige situatie, opdat de lezer houvast krijgt. Vaak worden op afbeeldingen situaties aangetroffen die zelfs met een overdosis fantasie niet meer herleid kunnen worden tot de toestand van dit moment. Vaak toont een foto een wereld van verschil.

De vele surprises in het boek staan er borg voor dat Een metamorfose tot in lengte van jaren de belangstelling voor het oude en nieuwe levend zal houden. De auteurs willen zich namelijk niet alleen opwerpen als lofprijzers van het verleden, maar ook heden en toekomst het volle pond geven. Want wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)