Oud Deventer in foto - deel 3 (1987)


samenstelling Henk J. van Baalen
Image

Na het verschijnen van Oud Deventer in foto deel 2 stuitte de samensteller Henk J. van Baalen op zoveel nieuw materiaal van uitstekend gehalte dat publikatie van een derde deel alleszins gerechtvaardigd was.
Met het voortschrijden van de tijd verandert wel het aanzien van de stad, echter niet de belangstelling van de Deventer bevolking voor haar eigen geschiedenis. Bewust is ook in dit boekwerk gezorgd voor een gevarieerde samenstelling , omdat niet alleen de gebouwen en hun bouwmeesters interessant zijn, maar ook de mensen die erbij horen. Hun aanwezigheid met hun kleding uit die tijd, hun vervoersmiddelen, hun ambacht, hun politieke bewogenheid, hun verenigingen zoals bijvoorbeeld op gebied van de drankbestrijding vormen even zo vele facetten van de sociale geschiedenis in Deventer.

Aan de ene kant zal men bij het lezen van het boek een gevoel van nostalgie krijgen en soms zal men willen verlangen naar die tijd, maar de zegeningen van onze hedendaagse welvaartsstaat zal toch niemand meer willen missen en ruilen voor de periode eind negentiende en begin twintigste eeuw.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)