Historie en spiritualiteit langs IJssel en Rijn - Liber amicorum aangeboden aan Clemens Hogenstijn ter gelegenheid van zijn afscheid als stadshistoricus van de gemeente Deventer. (2014)


o.a. Henk J. van Baalen
Image

Deze bundel is uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging Deventer t.g.v. haar veertigjarige jubileum en bevat de weergave van programmaonderdelen van het Historisch Festijn, zoals deze plaatsvond op 10-10-2015 in de Grote of Lebuinuskerk.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)