De Valsche Geschiedenis van het Deventer Boekenmarkt (2008)


diverse schrijvers waaronder Henk van Baalen
Image

In de ogen van geschiedschrijvers een te verwaarlozen tijdspanne. In de ogen van de uitgevers van de reeks De Valsche Geschiedenis een historisch ejaculatiem. Alle onvervalste valsche waarheden over de boekenmarkt zonder enige research op een rijtje.

De bijdrage ven Henk J. van Baalen in 2008 draagt de titel: Deventer Koek.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)