De Valsche Geschiedenis van het Grote Kerkhof (2007)


diverse schrijvers waaronder Henk van Baalen
Image

De Valsche Geschiedenis van het Grote Kerkhof laat geheel in navolging van het in 2005 verschenen De Valsche Geschiedenis van Deventer de waarheid in het midden.

Deze uitgave bevat een bloemlezing van de met de groott mogelijke zorgvuldigheid verzamelde pertinente onwaarheden die de geschiedenis ons leert over hét plein in Deventer dat de bakermat zou zijn en ten grondslag zou liggen aan de huidige moderne koek- en Hanzestad gelegen in het stroomgebied van de aftakking van de gevolgen van de opwarming van de aarde waarover ooit de Batavieren de geneugten van de pleziervaart als eersten ontdekten.

De bijdrage van Henk J. van Baalen is getiteld: Arme Erasmus.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)