Dêventer, Vrogger en noe (deel 3) (2001)


H.J.E. van Beek / inleiding door Henk J. van Baalen
Image

"'n Echte Stokvisch höldt van 'n lange metwörst en 'n köt gebed". Zo luidt een karakteristieke zin van H.J.E. van Beek (1868-1956), wiens werk Dventer vrogger en noe vele Deventenaren groot leesplezier heeft verschaft.

Hein van Beek werd geboren in de schaduw van de Grote of Lebuinuskerk op de Nieuwe Markt nabij Vispoort en IJssel. In 1921 verscheen van zijn hand Dêventer vrogger en noe, een bundel schetsen over het leven in de tweede helft van de negentiende eeuw, zoals die regelmatig in het toenmalige nieuwsblad Salland verschenen waren. Het boekje was van meet af aan een groot succes, zo groot zelfs, dat men besloot in 1924 een tweede deel te laten volgen. In 1974 werden beide delen samen opnieuw uitgegeven met een inleiding van dr. A.C.F. Koch. De enorme belangstelling voor deze bundels was wel het meest overtuigende bewijs van de grote populariteit die Van Beek zich met zijn in het dialect geschreven bijdragen in het nieuwsblad Salland had verworven.

Ook dit deel 3, waarvoor Hein van Beek nog geen uitgever had gevonden, heeft dezelfde grote waarde en getuigt eveneens van een goed gevoel voor de alledaagse zaken die hij zo trefzeker en humorvol heeft beschreven. Uit eerbied voor H.J.E. van Beek heeft Henk J. van Baalen zo weinig mogelijk in de tekst veranderd. Wel is er in zijn inleiding een verhandeling over de drie Deventer stadsdialecten aan toegevoegd. Moge deze uitgave, opgesierd met talrijke prachtige foto's, een postume hulde zijn aan H.J.E van Beek, wiens leven voor altijd onlosmakelijk verbonden is geweest met Dêventer vrogger en noe.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)