Aan weerszijde van de IJssel - Liber amicorum aangeboden aan Henk Nalis ter gelegenheid van zijn afscheid als archivaris van de gemeente Deventer (2005)


diverse schrijvers waaronder Henk van Baalen
Image

Deze bundel cultuurhistorische artikelen is opgedragen aan Henk Nalis, ruim 40 jaar werkzaam als archivaris te Deventer en auteur van onder meer Focus op Deventer. Hij werd onderscheiden met de Gulden Adelaar voor zijn belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van Deventer en in het bijzonder voor zijn volumineuze werk over de zeventiende-eeuwse graveurfamilie Van Doetecum.

De thema's die in deze bundel aan de orde komen, hebben betrekking op Deventer geschiedenis, boekhistorie, cartografie, monumentenzorg, popmuziek en literatuurgeschiedenis.
Een zeer gevarieerd aanbod dat gaat van de bouw van tufsteenhuizen in de tiende eeuw, via het bezoek van Willem V aan Deventer in 1766 en de reizen van gouverneur-generaal Duymaer van Twist in Nederlands-Indië naar het belang van het Burgerweeshuis als monument en poptempel.

De bijdrage van Henk J. van Baalen is getiteld 'Deventer en Steenenkamer; een bescheiden rol in de literatuur'.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)