Woordenboek van het Deventer dialect (1986)


Henk J. van Baalen, W. Draaijer, J.C.L. van der Lande, Pieter Fijn van Draat
Image

De woordenschat van het Deventer dialect is voor het eerst beschreven door W. Draaijer in 1896. Zijn "Woordenboek van het Deventersch dialect" werd veertig jaar later bewerkt door J.C.L. van der Lande en prof. dr. P. Fijn van Draat en als tweede druk bezorgd in 1936; zij betreurden het dat het woordenboekje van Draaijer nog slechts antiquarisch te koop was en dat zijn vervolg niet uitgegeven was. Stellig zijn er nu ook weer Deventenaren en andere geïnteresseerden die soortgelijke overwegingen koesterden of koesteren. Anderen menen wellicht dat het Deventers langzamerhand verdwijnen zal. Beide opvattingen rechtvaardigen een herbezinning.

Bij het aantreden van een nieuw bestuur van de Dialektkring Salland en Oost-Veluwe op 1 januari 1980 is onder leiding van Henk van Baalen als voorzitter het plan geopperd om te beginnen met een herziening en heruitgave van dit Deventer woordenboek. Van 4 oktober 1980 tot en met 18 mei 1985 kwamen wekelijks gemiddeld vijftien deelnemers bijéén; woord voor woord zijn alle in "Draaijers" genoemde woorden en uitdrukkingen nagegaan en getoetst. Sommige werden verwijderd, omdat zij in onbruik zijn geraakt en nieuwe werden toegevoegd. Afgezien van de voorbereiding en uitwerking vergden deze werkzaamheden ruim 2000 man/vrouw uren. Naast de behandeling van de woorden werd er aandacht besteed aan de spelling. Een commissie werd gevormd die, onder supervisie van dr. J. Bouwhuis, tot een aanvaardbaar compromis kwam tussen oude en nieuwe opvattingen over spelling van streektalen.

Woordenboek van het Deventer dialect is het resultaat van noeste arbeid. De medewerkers hopen dat de autochtone Deventenaren en ieder in het Deventer dialect geïnteresseerde verrast zal zijn door de rijkdom aan uitdrukkingen. Moge dit werk ertoe bijdragen dat vele Deventenaren vaker de voorkeur zullen geven aan het gebruik van het Deventer dialect.

Terug naar het overzicht (of lijstweergave)