Webdesign: Eric A. Slim

Vereniging Deventer Literair

Henk J. van Baalen is voorzitter van het bestuur van de Vereniging Deventer Literair.

De doelstelling van de vereniging is: de bevordering van aandacht voor de literatuur en het boek in de meest brede zin onder meer door het organiseren van bijeenkomsten voor een zo breed mogelijk publiek in Deventer en omgeving in een bij het programma of thema passende locatie.

Desgewenst wordt op ad hoc basis met andere organisaties en/of boekhandels samengewerkt. Na afloop van een activiteit is het de bedoeling om onder het genot van een goed glas na te praten waarbij naast het thema van de bijeenkomst de gezelligheid voorop dient te staan.

Voor meer informatie zie de website www.deventerliterair.nl